Cashback Claim Voorwaarden

Als jouw cashback is afgekeurd, niet geregistreerd is of je hebt een te laag bedrag ontvangen, dan kun je een cashback claim indienen in Mijn Account.

 

Controleer eerst of hiervoor toch niet een goede reden geweest kan zijn. Vaak is dat namelijk het geval. Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet registreren van een cashback zelden ligt aan de webshop of aan ons, maar bijna altijd aan de gebruiker.

 

Het is een service van onze kant dat we onderzoeken of je mogelijk de cashback alsnog kunt ontvangen. En als dat gebeurt, is dit vaak uit coulance van de webshop.

 

Daarom gelden er een aantal voorwaarden als je een claim indient.

 

Hoe het werkt

Wij beoordelen je claim eerst zelf. Soms kunnen we deze namelijk zelf al oplossen, of afwijzen (we laten je dan altijd de reden weten). In alle andere gevallen zetten we je claim door naar de webshop.

 

Houd er rekening mee dat het soms (helaas) maanden kan duren voordat we antwoord krijgen. Soms krijgen we zelfs helemaal geen antwoord.

 

Indienen binnen één maand

Een claim dient binnen 1 maand na de aankoop/aanvraag te zijn ingediend, anders nemen we deze niet meer in behandeling. Uitzonderingen zijn telecom claims (indienen nadat je de eerste factuur hebt ontvangen).

 

Geen garantie

Het indienen van een claim is geen garantie dat je de cashback krijgt. Wij zijn hierin afhankelijk van de medewerking van de webshop. Soms neemt een webshop de claim niet in behandeling, of wijst de claim (zonder reden) af. In beide gevallen ontvang je dan geen cashback.

 

Antwoord van de webshop is bindend

Een claim wordt door ons maar één keer ingediend bij de webshop. Het eventuele antwoord van de webshop is bindend. Wij doen daarna geen navraag meer bij een webshop waarom een claim is afgewezen.

 

Na 12 maanden standaard afwijzing

Alle claims die na 12 maanden nog niet zijn behandeld door de webshop worden door ons afgewezen.

 

Geef ons de juiste informatie

Claims waarbij niet alle gevraagde en benodigde informatie wordt meegestuurd, kunnen worden afgewezen door ons.

 

Toewijzing claim

Als je bericht ontvangt dat de claim is toegewezen, zetten wij de cashback in je account. Als de cashback dan de status Bevestigd heeft, zal de webshop de cashback nog moeten keuren. Als je cashback dan alsnog wordt Afgekeurd, kan je niet nogmaals een claim indienen voor deze cashback.

 

Het goede nieuws

Als je je aan de voorwaarden van de webshop en de cashback regels hebt gehouden, is de kans groot dat je claim wordt toegewezen en je alsnog je cashback krijgt.

 

Wat doet Cashback XL voor mij?

Als jouw claim niet behandeld wordt door de webshops wil dat niet zeggen dat er van onze kant niets gebeurd. Samen met onze partners werken wij er op de achtergrond aan om te zorgen dat de webshop jouw claim nog in behandeling gaat nemen. Echter, kunnen we de webshop niet dwingen dit te doen.

 

De werkelijkheid is gelukkig dat driekwart van de webshops binnen een termijn van twee maanden de meeste claims behandelen.

 

Voorkomen van claims

Lees de tips om claims in de toekomst te voorkomen.

 

Contact

Neem voor vragen over een claim of cashback altijd contact met ons op. Wij kunnen je hiermee helpen, de webshop niet.